top of page

OPLEIDING TOT HULPHOND

Samen met je assistentiehond de regie nemen over je leven

OP DIT MOMENT NEEM IK GEEN NIEUWE CLIËNTEN AAN

Buddy-dogs assistentiehond opleiding.jpg

COACHTRAJECT VAN TWEE JAAR WAARBIJ JIJ JE EIGEN HOND OPLEIDT TOT ASSISTENTIEHOND

Heb je een lichamelijke of psychosociale beperking en ben je gemotiveerd en enthousiast om samen met een assistentiehond de regie te nemen over je leven? Ligt het binnen jouw mogelijkheden om zelf een hond op te voeden en te trainen?

Buddy-Dogs coacht jou en je hond tot een hecht team waarbij jullie gaan leren meebewegen met elkaar. We gaan werken aan dat onzichtbare lijntje tussen jullie. Jij ziet wat je hond nodig heeft en je hond houdt rekening met jouw wensen. Bovendien ga je de hond vaardigheden aanleren die jou gaan helpen zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de maatschappij. Het hulphond-coachingstraject bestaat uit drie fases:


Fase 1. Aankoopbegeleiding van een hond en intensieve coaching tijdens de basisopvoeding

Buddy-Dogs toetst of je huidige hond geschikt is om op te gaan leiden als hulphond. Heb je geen hond, of geen passende hond, dan adviseert Buddy-Dogs in de aankoop. 

In deze eerste fase van het traject ga je werken aan een stevig fundament en leert je hond zich maatschappelijk gewenst te gedragen.  

Naast coachsessies bij jou thuis gaan we trainen op diverse locaties zoals bijvoorbeeld school, terras, park, losloopgebied, lift, station, bus/trein, ziekenhuis, dierenarts en winkelcentra.


Leerdoelen voor je hond zijn:

* Komen wanneer hij geroepen wordt;

* Wandelen aan een ontspannen lijn en veilig loslopen;

* Basiscommando's;

* Respectvol omgaan met andere honden;

* Rustig omgaan met mensen, verkeer, dieren en geluiden;

* Zelfbeheersingsoefeningen;

* Zich ontspannen en gewenst gedragen in sociale en maatschappelijke situaties waarin hij jou begeleidt.

Leerdoelen voor jou zijn:

* Goed leren kijken naar je hond. Zijn gedrag, houding en spanningssignalen kunnen lezen en weten welke onderliggende emoties hij ervaart;

* Inzicht in leerprincipes van honden;

* Voorspelbare routines creëren;

* Weten wanneer je moet begrenzen;

* Weten hoe je ongewenst gedrag voorkomt;

* Goed leren zorgen voor zowel jezelf als je hond.

Na ongeveer 12 maanden wordt fase 1 afgesloten met een tussentoets.


Fase 2. Een leerplan op maat afhankelijk van jouw hulpvraag

In de tweede fase vindt er verdieping plaats van jullie onderlinge band en stellen we een leertraject samen op basis van jouw specifieke hulpvraag. 

Leerdoelen voor je hond kunnen zijn:

* Aanleren van vaardigheden als deuren openen en dichtdoen, helpen bij aan- en uitkleden, spullen oprapen en aangeven;

* Aanbrengen van structuur in het dagelijks leven;

* Steun bieden in sociale situaties;

* Steun bieden tijdens herbelevingen en nachtmerries;

* Gevoel van eigenwaarde vergroten;

* Helpen bij stressregulatie;

* Helpen signaleren van psychische en fysieke grenzen.

* Ondersteunen bij terugkeer naar school of werk.

Na ongeveer 12 maanden wordt fase 2 afgesloten met een eindtoets op maat.


Fase 3. Jaarlijkse voortgangscontrole en begeleiding  

Buddy-Dogs toetst jaarlijks of je hond zijn taken nog steeds goed kan uitvoeren. Hierbij stellen we het welzijn van je hond voorop. 

Tijdens het werkzame leven van jouw hond is Buddy-Dogs op de achtergrond aanwezig voor ondersteuning.

Hulphond: Diensten
bottom of page